Tack!

Hej!

Vi bekräftar härmed mottagandet av din reklamation.

Samtidigt som vi beklagar det inträffade, ber vi dig att i förstahand vända till den varuförsäkring som ni tecknat.

Skulle varuförsäkring saknas, vill vi redan nu informera om att vårt ansvar är reglerat enligt gällande lagar och bestämmelser.

Om du har bifogat alla nödvändiga dokument kommer vi påbörja handläggning av ditt ärende omgående.

I det fall vi skulle behöva ytterligare information återkommer vi till dig inom kort.

Tänk på att skadat gods ska tillsammans med emballage vara tillgängligt för eventuell skadebesiktning av försäkringsbolag.

Alla reklamationer behandlas i enlighet med Nordiska Speditörsförbundets Allmänna bestämmelser, NSAB – senaste utgåva.


Med vänlig hälsning / Best Regards
Fredrik Persson
Tillbaka till startsidan