Reklamation

Även om vi alltid hanterar godset på ett professionellt sätt finns det risker med en transport allt ifrån väderfaktorer, stölder och inte minst den mänskliga faktorn.

När skadan ändå är framme

Det är mottagaren av godset som ska anmärka och notera skada. Mottagaren ska alltid göra chauffören uppmärksam på eventuella avvikelser och få detta noterat på fraktsedel, kvittenslista eller via elektronisk kvittens. Som ägare av godset är det alltid du som ska framställa och styrka ditt krav. Hantera alltid en reklamation omgående och skicka in din reklamation så fort du har alla underlag som ska styrka kravet. Handläggningstiden går snabbare desto mer underlag du skickar med.

Så här ska du göra:

Godskontroll, undersök så att rätt antal kolli har mottagits. Undersök gods/emballage om det finns synliga skador.
Vid avvikelse, gör chauffören uppmärksam och notera avvikelse på chaufförens fraktsedel, kvittenslista eller via elektronisk kvittens.
Dold skada, skada som vid mottagandet inte syns på emballaget och upptäcks först vid uppackning. Detta ska anmälas skriftligen inom 7 dagar.
Fota alltid godset och emballaget. Gods och emballage ska sparas. Godset får inte returneras, repareras eller kasseras innan JATA Cargo gett klartecken.
Vid saknat gods kontaktar du JATA Cargo. Speditören har 60 dagar på sig att finna godset.

Handläggning

När JATA Cargo har fått alla underlag startar vi att handlägga ärendet omgående.

Ansvarsbestämmelser

Enligt gällande transporträttsliga lagar kan ersättningen i vissa fall komma att begränsas.

För inrikes transporter är ersättningen begränsad till 150 sek/kg dvs. den totala ersättningen för gods som har en vikt på 10 kg är sek 1500. För vägtransport inom Europa är ersättningen begränsad till 8,33 SDR vilket motsvarar ca sek 80-90:-/kg, vid flygtransporter ca sek 220:-/kg och vid sjötransporter 8900:-/kolli eller 20:-/kg. Utöver detta är transportören inte ersättningsskyldig vid t.ex. undermåligt emballage och force majeure. Ersättning vid saknat gods utgår efter 60 dagar.

Reklamationsrapport

1
2
3

Reklamationsrapport

Avsändningsdatum(Obligatoriskt)
Anmält till JATA Cargo(Obligatoriskt)

Skräppost

Efter inskickad reklamation från dig kommer du få ett bekräftelsemejl från oss. Saknar du detta så titta i din skräppost. Vårt mejl kan ha hamnat där.
I annat fall kontakta oss direkt.