Semestertrafik 2024

Till våra kunder på JATA Cargo

Vi närmar oss sommar och semesterperiod och vi måste som sedvanligt anpassa våra trafiker till efterfrågan på marknaden.

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning. Av erfarenhet vet vi att många rederier prioriterar persontrafik före godstrafik under sommarmånaderna och antalet färjeplatser för tung trafik blir begränsade. Detta kan under perioder leda till förlängda ledtider.

Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. I tillägg till detta kan dragbilskapaciteten vara ansträngd. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för, inte minst med anledning av det oroliga omvärldsläget vi upplever i nuläget.

Om Ni har transporter som inte kan vänta, kontakta JATA Cargo för bästa lösning. Om Ni har frågor gällande ovan, kontakta oss för mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB