MAUT

Till våra kunder på JATA Cargo

Den tyska staten kommer att införa betydande justeringar av tysk maut från och med den 1 december 2023.

Detta kommer att påverka transporter till och från Tyskland. Det kommer också att påverka transit via Tyskland till andra länder.

Vi återkommer med hur dessa nivåer kommer att justeras och hur det påverkar dagens Maut-tillägg. Nivåerna är inte satta men indikationer visar i princip på en dubblering av dagens nivåer. Andra länder i Europa ser också över sina avgifter.

Idag gäller MAUT enbart för fordon med en vikt på 7,5 ton eller tyngre. Från och med den 1 juli 2024 kommer fordon med en vikt mellan 3,5 ton och 7,5 ton också att omfattas.

 Vi återkommer så fort vi har mer information.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på JATA Cargo.

Mer info finns på följande länk:

https://bmvd.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/054-wissing-aenderung-bundesfernstrassenmautgesetz.html

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB