ETS (Emission Trading System)

Till våra kunder på JATA Cargo

ETS är ett verktyg som EU har tagit fram för att reducera utsläppen av växthusgaser. ETS innebär att det företag som förorsakar utsläppen kommer att avgiftsbeläggas i relation till mängden utsläpp för att därigenom få dem att arbeta för att reducera dessa.

Sjöfart kommer att integreras i ETS i tre steg. Det första steget införs 1 januari 2024 och omfattar utsläppsrätter för 40% av utsläppen. År 2025 kommer ETS att omfatta 70% av utsläppen och år 2026 ska 100% av de bekräftade utsläppen vara avgiftsbelagda.

Den sjöfart som påverkas initialt är person- och fraktfartyg med en bruttovikt överstigande 5000 ton och som trafikerar rutter inom EU. För rutter till och från EU gäller att 50% av utsläppen omfattas.

De kostnader som drabbar sjöfarten kommer att föras vidare i logistikkedjan till de aktörer som nyttjar sjöfart för sina transporter. Vi återkommer under hösten när vi vet hur debiteringsmodellen kommer att se ut.

Vi återkommer så fort vi har mer information.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på JATA Cargo.

Mer info finns på följande länk:

http://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB