E6 avstängd norr om Göteborg i höjd med Stenungssund 

Till våra kunder på JATA Cargo

I helgen drabbades E6 norr om Göteborg i höjd med Stenungssund av ett jordskred och slukhål.

Detta kommer att innebära stora trafikstörningar i området. Det kommer att få stora konsekvenser för våra inrikes transporter och transporter till och från Norge samt transporter till och från Europa.

I dagsläget är det oklart hur omfattande skadorna är och hur lång tid E6 kommer att vara avstängd. Situationen kan komma att leda till förseningar och kan påverka våra ledtider. Detta kan leda till merkostnader för att vi behöver välja alternativa vägar.

Vi kommer att löpande uppdatera vår hemsida om situationen.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på JATA Cargo.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB