Valutajustering & Drivmedel September 2022

LandValutaDrivmedel
Baltikum29,13%55,16%
Belgien27,36%55,16%
Danmark20,94%55,16%
Finland29,13%55,16%
Frankrike27,36%55,16%
Holland27,36%55,16%
Irland0,00%49,00%
Italien29,37%55,16%
Norge14,50%55,16%
Polen14,18%55,16%
Portugal27,36%55,16%
Schweiz45,18%55,16%
Spanien27,36%55,16%
Storbritannien0,00%49,00%
Tjeckien28,77%55,16%
Tyskland27,36%55,16%
Österrike28,77%55,16%
Övriga Öst*28,77%55,16%

* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien

Till våra kunder på JATA Cargo

Vi närmar oss sommar och semesterperiod och vi måste som sedvanligt anpassa våra trafiker till efterfrågan på marknaden.

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning. Av erfarenhet vet vi att många rederier prioriterar persontrafik före godstrafik under sommarmånaderna och antalet färjeplatser för tung trafik blir begränsade. Detta kan under perioder leda till förlängda ledtider.

Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Förutom vår vanliga semesterplanering påverkas vi också av osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och stor kapacitetsbrist med förlängda ledtider som följd både i Sverige och Europa. Vi ser också att Covid fortsatt påverkar världsmarknaden och ger störningar för verksamheter och logistikkedjor.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för, inte minst med anledning av den globala oro vi upplever i nuläget.

Om Ni har transporter som inte kan vänta, kontakta JATA Cargo för bästa lösning.
Om Ni har frågor gällande ovan, kontakta oss för mer information.

MVH
JATA Cargo AB

Drivmedelstillägg

Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.

Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.

MVH
JATA Cargo AB

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

Mobilitetspaketet 1, som nu genomförs, sker i olika steg och vissa ha redan trätt i kraft under 2020.

Det som redan är verkställt är:

Förändringarna som träder i kraft under februari 2022 är mer omfattande och innebär att:

Konsekvenserna av de redan införda stegen tillsammans med de steg som införs framöver kommer att bli följande:

Utöver ovan kommer ytterligare beslut att genomföras framöver enligt nedan:

Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB

Till våra kunder på JATA Cargo

I spåren av både COVID-19 och Brexit med stora förändringar i omvärlden och kanske speciellt i Storbritannien, har vi under en längre period sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet. Det kommer främst från brist av chaufförer. De brittiska myndigheterna har uppskattat att det saknas ca 100 000 chaufförer, detta kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien på grund av Brexit och pågående pandemi.

Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Detta medför att vi för att kunna säkerställa kapacitet kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar från och till UK per den 15/7 enligt följande: SEK 9,20 per 100 kg med ett minimum på SEK 60.

JATA Cargo kommer att göra allt vad vi kan för att lösa era behov. Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom som vi får mer information.

Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB