Valutajustering & Drivmedel 2 Maj 2022

LandValutaDrivmedel
Baltikum27,53%53,07%
Belgien25,93%53,07%
Danmark20,51%53,07%
Finland27,53%53,07%
Frankrike25,93%53,07%
Holland25,93%53,07%
Irland0,00%44,10%
Italien27,81%53,07%
Norge15,23%53,07%
Polen12,56%53,07%
Portugal25,93%53,07%
Schweiz38,05%53,07%
Spanien25,93%53,07%
Storbritannien0,00%44,10%
Tjeckien27,26%53,07%
Tyskland25,93%53,07%
Österrike27,26%53,07%
Övriga Öst*27,26%53,07%

* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien

Drivmedelstillägg

Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.

Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.

MVH
JATA Cargo AB

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

Mobilitetspaketet 1, som nu genomförs, sker i olika steg och vissa ha redan trätt i kraft under 2020.

Det som redan är verkställt är:

Förändringarna som träder i kraft under februari 2022 är mer omfattande och innebär att:

Konsekvenserna av de redan införda stegen tillsammans med de steg som införs framöver kommer att bli följande:

Utöver ovan kommer ytterligare beslut att genomföras framöver enligt nedan:

Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB

Till våra kunder på JATA Cargo

I spåren av både COVID-19 och Brexit med stora förändringar i omvärlden och kanske speciellt i Storbritannien, har vi under en längre period sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet. Det kommer främst från brist av chaufförer. De brittiska myndigheterna har uppskattat att det saknas ca 100 000 chaufförer, detta kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien på grund av Brexit och pågående pandemi.

Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Detta medför att vi för att kunna säkerställa kapacitet kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar från och till UK per den 15/7 enligt följande: SEK 9,20 per 100 kg med ett minimum på SEK 60.

JATA Cargo kommer att göra allt vad vi kan för att lösa era behov. Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom som vi får mer information.

Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB