Till våra kunder på JATA Cargo

Vi närmar oss sommar och semesterperiod och vi måste som sedvanligt anpassa våra trafiker till efterfrågan på marknaden.

Väg

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning. Av erfarenhet vet vi att många rederier prioriterar persontrafik före godstrafik under sommar-månaderna och antalet färjeplatser för tung trafik blir begränsade. Detta kan under perioder leda till förlängda ledtider.

Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. I tillägg till detta kan dragbilskapaciteten vara ansträngd. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Sjö/flyg

Vi ser i dagsläget inga trafikstörningar.

Express

Vi ser i dagsläget inga trafikstörningar.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för, inte minst med anledning av den globala oro vi upplever i nuläget.

Om Ni har transporter som inte kan vänta, kontakta JATA Cargo för bästa lösning.

Om Ni har frågor gällande ovan, kontakta oss för mer information.

Med vänlig hälsning JATA Cargo AB

Valutajustering & Drivmedel juni 2023

LandValutaDrivmedel
Baltikum38,70%53,14%
Belgien35,93%53,14%
Danmark28,02%53,14%
Finland38,70 %53,14%
Frankrike35,93%53,14%
Holland35,93%53,14%
Irland0,00%48,10%
Italien38,70%53,14%
Norge13,29%53,14%
Polen20,19%53,14%
Portugal35,93%53,14%
Schweiz55,94%53,14%
Spanien35,93%53,14%
Storbritannien0,00%48,10%
Tjeckien37,84%53,14%
Tyskland35,93%53,14%
Österrike37,85%53,14%
Övriga Öst*37,85%53,14%

* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien

Drivmedelstillägg

Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.

Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.

MVH
JATA Cargo AB

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

Mobilitetspaketet 1, som nu genomförs, sker i olika steg och vissa ha redan trätt i kraft under 2020.

Det som redan är verkställt är:

Förändringarna som träder i kraft under februari 2022 är mer omfattande och innebär att:

Konsekvenserna av de redan införda stegen tillsammans med de steg som införs framöver kommer att bli följande:

Utöver ovan kommer ytterligare beslut att genomföras framöver enligt nedan:

Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB