Valutajustering & Drivmedel September 2022

LandValutaDrivmedel
Baltikum29,13%55,16%
Belgien27,36%55,16%
Danmark20,94%55,16%
Finland29,13%55,16%
Frankrike27,36%55,16%
Holland27,36%55,16%
Irland0,00%49,00%
Italien29,37%55,16%
Norge14,50%55,16%
Polen14,18%55,16%
Portugal27,36%55,16%
Schweiz45,18%55,16%
Spanien27,36%55,16%
Storbritannien0,00%49,00%
Tjeckien28,77%55,16%
Tyskland27,36%55,16%
Österrike28,77%55,16%
Övriga Öst*28,77%55,16%

* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien

Till våra kunder på JATA Cargo

Vi närmar oss sommar och semesterperiod och vi måste som sedvanligt anpassa våra trafiker till efterfrågan på marknaden.

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning. Av erfarenhet vet vi att många rederier prioriterar persontrafik före godstrafik under sommarmånaderna och antalet färjeplatser för tung trafik blir begränsade. Detta kan under perioder leda till förlängda ledtider.

Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Förutom vår vanliga semesterplanering påverkas vi också av osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och stor kapacitetsbrist med förlängda ledtider som följd både i Sverige och Europa. Vi ser också att Covid fortsatt påverkar världsmarknaden och ger störningar för verksamheter och logistikkedjor.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för, inte minst med anledning av den globala oro vi upplever i nuläget.

Om Ni har transporter som inte kan vänta, kontakta JATA Cargo för bästa lösning.
Om Ni har frågor gällande ovan, kontakta oss för mer information.

MVH
JATA Cargo AB