Valutajustering & Drivmedel 2 Maj 2022

LandValutaDrivmedel
Baltikum27,53%53,07%
Belgien25,93%53,07%
Danmark20,51%53,07%
Finland27,53%53,07%
Frankrike25,93%53,07%
Holland25,93%53,07%
Irland0,00%44,10%
Italien27,81%53,07%
Norge15,23%53,07%
Polen12,56%53,07%
Portugal25,93%53,07%
Schweiz38,05%53,07%
Spanien25,93%53,07%
Storbritannien0,00%44,10%
Tjeckien27,26%53,07%
Tyskland25,93%53,07%
Österrike27,26%53,07%
Övriga Öst*27,26%53,07%

* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien

Drivmedelstillägg

Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.

Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.

MVH
JATA Cargo AB