Till våra kunder på JATA Cargo

Vi närmar oss sommar och semesterperiod och vi måste som sedvanligt anpassa våra trafiker till efterfrågan på marknaden.

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning. Av erfarenhet vet vi att många rederier prioriterar persontrafik före godstrafik under sommarmånaderna och antalet färjeplatser för tung trafik blir begränsade. Detta kan under perioder leda till förlängda ledtider.

Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. I tillägg till detta kan dragbilskapaciteten vara ansträngd. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för, inte minst med anledning av det oroliga omvärldsläget vi upplever i nuläget.

Om Ni har transporter som inte kan vänta, kontakta JATA Cargo för bästa lösning. Om Ni har frågor gällande ovan, kontakta oss för mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB

Currency Adjustment & Fuel June 2024

CountryCurrencyFuel
Baltics41,45%56,56%
Belgium38,38%56,56%
Denmark30,09%56,56%
Finland41,45%56,56%
France38,38%56,56%
Holland38,38%56,56%
Ireland0,00%52,13%
Italy41,37%56,56%
Norway12,12%56,36%
Poland25,76%56,56%
Portugal38,38%56,56%
Switzerland57,87%56,56%
Spain38,38%56,56%
UK0,00%52,13%
Czech Republic40,44%56,56%
Germany38,38%56,56%
Austria40,44%56,56%
Other East*40,44%56,56%

* Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Bulgaria

Valutajustering & Drivmedel juni 2024

LandValutaDrivmedel
Baltikum41,45%56,56%
Belgien38,38%56,56%
Danmark30,09%56,56%
Finland41,45 %56,56%
Frankrike38,38 %56,56%
Holland38,18%56,56%
Irland0,00%52,13%
Italien41,37%56,56%
Norge12,12%56,36%
Polen25,76%56,56%
Portugal38,38%56,56%
Schweiz57,87%56,56%
Spanien38,38%56,56%
Storbritannien0,00%52,13%
Tjeckien40,44%56,56%
Tyskland38,38%56,56%
Österrike40,44%56,56%
Övriga Öst*40,44%56,56%

* Slovakien, Ungern, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Bulgarien

Till våra kunder på JATA Cargo

Inför jul- och nyårshelgen vill vi påminna våra kunder att planera och boka transporterna i god tid.
Notera att kapacitet av enheter, dragbilar och plats på färjor är begränsad under helgerna.  
Vi gör vårt bästa för att tillgodose era transportbehov men det kan innebära förlängda ledtider. Nedan visas våra vägledande datum.

MVH
JATA Cargo AB

Jul & Nyår 2023-2024ExportImportExportImport
LänderSista utlastningsdag för leverans innan julSista utlastningsdag för leverans innan julNormal utlastning efter nyårNormal utlastning efter nyår
DK helbil18/1218/128/18/1
DK stycke parti18/1218/129/19/1
NO helbil pnr 0001-399919/1219/129/19/1
NO helbil pnr 4000-799919/1219/129/19/1
NO helbil pnr 8000-999918/1218/129/19/1
NO stycke parti pnr 0001-399918/1218/129/19/1
NO stycke parti pnr 4000-799918/1218/129/19/1
NO stycke parti pnr 8000-999914/1214/129/19/1
FI helbil19/1219/129/19/1
FI stycke parti15/1215/129/19/1
DE helbil19/1219/129/19/1
DE stycke parti15/1215/129/19/1
NL, BE helbil18/1218/129/19/1
NL, BE stycke parti15/1215/129/19/1
FR helbil15/1215/129/19/1
FR stycke parti15/1215/129/19/1
ES helbil11/1211/129/19/1
ES stycke parti8/128/129/19/1
CH, IT, AT helbil15/1215/129/19/1
CH, IT, AT stycke parti15/1215/129/19/1
PT helbil11/1211/129/19/1
PT stycke parti8/128/129/19/1
UK, Irland helbil13/1213/129/19/1
UK, Irland stycke parti13/1213/129/19/1
Baltikum helbil19/1219/129/19/1
Baltikum stycke parti19/1215/129/19/1
RU,UA,BY & CISVänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.
CZ, SK helbil18/1218/129/19/1
CZ, SK stycke parti15/1215/129/19/1
HU helbil15/1215/129/19/1
HU stycke parti15/1215/129/19/1
PL helbil19/1215/129/19/1
PL stycke parti15/1215/129/19/1
GR,RO,SL,TR,HR,BGVänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.Vänligen kontakta JATA Cargo för avgångar.

Transporter som inte kan vänta ring vår express avd 040-552350.

Till våra kunder på JATA Cargo

Den tyska staten kommer att införa betydande justeringar av tysk maut från och med den 1 december 2023.

Detta kommer att påverka transporter till och från Tyskland. Det kommer också att påverka transit via Tyskland till andra länder.

Vi återkommer med hur dessa nivåer kommer att justeras och hur det påverkar dagens Maut-tillägg. Nivåerna är inte satta men indikationer visar i princip på en dubblering av dagens nivåer. Andra länder i Europa ser också över sina avgifter.

Idag gäller MAUT enbart för fordon med en vikt på 7,5 ton eller tyngre. Från och med den 1 juli 2024 kommer fordon med en vikt mellan 3,5 ton och 7,5 ton också att omfattas.

 Vi återkommer så fort vi har mer information.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på JATA Cargo.

Mer info finns på följande länk:

https://bmvd.bund.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2023/054-wissing-aenderung-bundesfernstrassenmautgesetz.html

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB

Till våra kunder på JATA Cargo

ETS är ett verktyg som EU har tagit fram för att reducera utsläppen av växthusgaser. ETS innebär att det företag som förorsakar utsläppen kommer att avgiftsbeläggas i relation till mängden utsläpp för att därigenom få dem att arbeta för att reducera dessa.

Sjöfart kommer att integreras i ETS i tre steg. Det första steget införs 1 januari 2024 och omfattar utsläppsrätter för 40% av utsläppen. År 2025 kommer ETS att omfatta 70% av utsläppen och år 2026 ska 100% av de bekräftade utsläppen vara avgiftsbelagda.

Den sjöfart som påverkas initialt är person- och fraktfartyg med en bruttovikt överstigande 5000 ton och som trafikerar rutter inom EU. För rutter till och från EU gäller att 50% av utsläppen omfattas.

De kostnader som drabbar sjöfarten kommer att föras vidare i logistikkedjan till de aktörer som nyttjar sjöfart för sina transporter. Vi återkommer under hösten när vi vet hur debiteringsmodellen kommer att se ut.

Vi återkommer så fort vi har mer information.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på JATA Cargo.

Mer info finns på följande länk:

http://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB

Till våra kunder på JATA Cargo

I helgen drabbades E6 norr om Göteborg i höjd med Stenungssund av ett jordskred och slukhål.

Detta kommer att innebära stora trafikstörningar i området. Det kommer att få stora konsekvenser för våra inrikes transporter och transporter till och från Norge samt transporter till och från Europa.

I dagsläget är det oklart hur omfattande skadorna är och hur lång tid E6 kommer att vara avstängd. Situationen kan komma att leda till förseningar och kan påverka våra ledtider. Detta kan leda till merkostnader för att vi behöver välja alternativa vägar.

Vi kommer att löpande uppdatera vår hemsida om situationen.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på JATA Cargo.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB

Fuel surcharge

Given the prevailing circumstances and the conflict in Ukraine, we are seeing a drastic increase in fuel costs. This in turn leads to sharply increased costs in the transport industry.

This means that starting on 14 / 3-2022, we must move on to adjusting our fuel supplements weekly. We follow developments closely and will return with more information in due course.

BR
JATA Cargo AB

Drivmedelstillägg

Med tanke på de rådande omständigheter och konflikten i Ukraina ser vi en drastisk kostnadsökning på drivmedel. Det i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader i transportbranschen.

Detta innebär att vi med start den 14/3-2022 måste gå över till att justera våra drivmedelstillägg veckovis. Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information efterhand.

MVH
JATA Cargo AB

Mobilitetspaketet är ett gemensamt regelverk inom EU som är framtaget för att:

Mobilitetspaketet 1, som nu genomförs, sker i olika steg och vissa ha redan trätt i kraft under 2020.

Det som redan är verkställt är:

Förändringarna som träder i kraft under februari 2022 är mer omfattande och innebär att:

Konsekvenserna av de redan införda stegen tillsammans med de steg som införs framöver kommer att bli följande:

Utöver ovan kommer ytterligare beslut att genomföras framöver enligt nedan:

Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB