Till våra kunder på JATA Cargo

I spåren av både COVID-19 och Brexit med stora förändringar i omvärlden och kanske speciellt i Storbritannien, har vi under en längre period sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet. Det kommer främst från brist av chaufförer. De brittiska myndigheterna har uppskattat att det saknas ca 100 000 chaufförer, detta kommer framförallt ifrån att de utländska chaufförerna valt att inte stanna i Storbritannien på grund av Brexit och pågående pandemi.

Ovanstående har lett till att efterfrågan har blivit mycket större än utbudet med kraftiga prishöjningar som följd. Detta medför att vi för att kunna säkerställa kapacitet kommer att införa ett kapacitetstillägg på alla sändningar från och till UK per den 15/7 enligt följande: SEK 9,20 per 100 kg med ett minimum på SEK 60.

JATA Cargo kommer att göra allt vad vi kan för att lösa era behov. Vi följer noga utvecklingen och kommer att uppdatera våra kunder allt eftersom som vi får mer information.

Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB