Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-10-01

Valuta Drivmedel
Danmark 19,12% 26,00%
Norge 7,81% 26,00%
Finland 19,54% 26,00%
Belgien 18,98% 26,00%
England 0,00% 33,52%
Frankrike 18,98% 26,00%
Holland 18,98% 26,00%
Italien 19,51% 26,00%
Polen 9,35% 26,00%
Schweiz 19,51% 26,00%
Tjeckien 19,51% 26,00%
Tyskland 18,98% 26,00%
Österrike 19,51% 26,00%
Övriga Öst 19,51% 26,00%