Valutajustering och drivmedel sept 2019

Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-09-01

Valuta Drivmedel
Danmark 19,43% 26,00%
Norge 7,81% 26,00%
Finland 19,99% 26,00%
Belgien 19,44% 26,00%
England 0,00% 32,95%
Frankrike 19,44% 26,00%
Holland 19,44% 26,00%
Italien 19,96% 26,00%
Polen 9,72% 26,00%
Schweiz 19,96% 26,00%
Tjeckien 19,96% 26,00%
Tyskland 19,44% 26,00%
Österrike 20,28% 26,00%
Övriga Öst 19,99% 26,00%