Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-05-01

Valuta Drivmedel
Danmark 17,07% 26,00%
Norge 6,04% 26,00%
Finland 17,95% 26,00%
Belgien 18,55% 26,00%
England 0,00% 33,63%
Frankrike 18,55% 26,00%
Holland 18,55% 26,00%
Italien 18,95% 26,00%
Polen 9,43% 26,00%
Schweiz 18,55% 26,00%
Tjeckien 18,55% 26,00%
Tyskland 18,55% 27,95%
Österrike 18,95% 26,00%
Övriga Öst 18,95% 26,00%