Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-11-04

Valuta Drivmedel
Danmark 19,97% 25,48%
Norge 7,54% 25,48%
Finland 19,74% 25,48%
Belgien 19,74% 25,48%
England 0,00% 33,63%
Frankrike 19,74% 25,48%
Holland 19,74% 25,48%
Italien 19,96% 25,48%
Polen 9,95% 25,48%
Schweiz 19,74% 25,48%
Tjeckien 19,74% 25,48%
Tyskland 19,74% 25,48%
Österrike 19,96% 25,48%
Övriga Öst 19,96% 25,48%