Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-07-01

Valuta Drivmedel
Danmark 17,15% 24,10%
Norge 6,36% 24,10%
Finland 22,53% 24,10%
Belgien 20,66% 24,10%
England 0,00% 31,20%
Frankrike 20,66% 24,10%
Holland 20,66% 24,10%
Italien 21,99% 24,10%
Polen 10,52% 24,10%
Schweiz 20,66% 24,10%
Tjeckien 20,66% 24,10%
Tyskland 20,66% 24,10%
Österrike 22,60% 24,10%
Övriga Öst 22,60% 24,10%