Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-12-01

Valuta Drivmedel
Danmark 18,58% 26,53%
Norge 6,67% 26,53%
Finland 18,35% 26,53%
Belgien 18,95% 26,53%
England 0,00% 33,63%
Frankrike 18,95% 26,53%
Holland 18,95% 26,53%
Italien 19,35% 26,53%
Polen 9,47% 26,53%
Schweiz 18,95% 26,53%
Tjeckien 18,95% 26,53%
Tyskland 18,95% 26,53%
Österrike 19,35% 26,53%
Övriga Öst 19,35% 26,53%