Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2018-12-01

Valuta Drivmedel
Danmark 17,97% 26,08%
Norge 7,11% 26,08%
Finland 17,54% 26,08%
Belgien 16,56% 26,08%
England 0,00% 26,08%
Frankrike 16,56% 26,08%
Holland 16,56% 26,08%
Italien 18,44% 26,08%
Polen 7,98% 26,08%
Schweiz 17,54% 26,08%
Tjeckien 17,54% 26,08%
Tyskland 16,56% 26,08%
Österrike 18,77% 26,08%
Övriga Öst 17,54% 26,08%