Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2019-04-01

Valuta Drivmedel
Danmark 19,95% 27,55%
Norge 8,24% 27,55%
Finland 19,71% 27,55%
Belgien 18,45% 27,55%
England 0,00% 31,31%
Frankrike 18,45% 27,55%
Holland 18,45% 27,55%
Italien 19,97% 27,55%
Polen 9,03% 27,55%
Schweiz 19,43% 27,55%
Tjeckien 19,43% 27,55%
Tyskland 18,45% 27,55%
Österrike 19,98% 27,55%
Övriga Öst 19,43% 27,55%