Uppdatering Brexit

Uppdaterad: 2019-09-27

Det är fortfarande svårt att förutsäga vad som kommer att
hända men vi förbereder oss för scenariot att det blir en hård
Brexit den 31 oktober där vi av allt att döma kan förvänta oss
stora förändringar gällande gränskontroller, tullklareringskrav
och operativa processer.
JATA Cargo har lång erfarenhet och stor kompetens gällande
tullhantering. För att kunna göra tullhantering för Er räkning
behöver vi en fullmakt från er så att vi kan agera ombud mot
tullen gällande era transporter.
Uppdatering information:
Ansökan om EORI nummer behöver göras (skall anges på
dokument vid export utanför EU.) Ansökan görs på Tullverkets
hemsida.

Som fraktförare behöver vi en faktura från er som ska innehålla:
 Order-eller referensnummer.
 Säljare, köpare/mottagare namn samt adress till båda.
 Fakturanummer samt dag då fakturan utfärdades.
 EORI-nummer, säljarens EORI-nummer och köparens
VAT-nummer.
 Leverans- och betalningsvillkor.
 Varukod
 Antal kolli, vikt (brutto/netto) samt noggrann beskrivning
av innehållet per varukod och ursprungsland.
 Information om förpackning ex: pall, kartong, IBC, fat.
 Totalt fakturabelopp med information om valutakod.
 Vid fler än 3 varukoder, krävs en kommersiell varulista.

Denna skall innehålla varukoder, ursprungsland, vikt
(brutto/netto) och varuvärdet per varukod specificerat.
Vi vill även påminna Er om att organisationen i UK också
behöver ett EORI-nummer och att dem anmäler sig till TSP
(Transitional Simplified Procedures) då detta underlättar vid
import till UK.