Till våra kunder

Tyska MAUT avgiften förändras igen.

 

Senaste förändringen av den tyska vägskatten ”Maut” genomfördes 2018-07-01. Detta för att utöka andelen av det tyska vägnätet som skulle beläggas med Maut, vägskatt.

 

Efter sommaren har det återigen diskuterats om att ytterligare justeringar skulle komma. 2018-10-19 kom ett beslut att återigen förändra vägskatten. Vägskatten kommer att höjas från och med 2019-01-01.

 

Denna gång differentierar man höjningarna. Vilken höjning som gäller blir baserat på respektive fordon och antalet axlar i kombination med miljöklassning på motorn. Den högsta höjningen kommer att slå mot fordon med 2–4 axlar som uppfyller de högsta miljökraven, EURO 5 och EURO 6.

 

Detta leder till högre kostnader för alla transportörer och vi kommer att justera våra tillägg den 1 januari 2019.

 

För mer info: www.tollcollect.de

 

Mvh,

JATA Cargo AB