Semestertrafik

Uppdaterad: 2020-06-05′

 

Då närmar vi oss snart semesterperioden. Perioden sträcker sig från
vecka 26 till och med vecka 36.

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med
god framförhållning då antalet färjeplatser är begränsade på
grund av att rederierna prioriterar persontrafiken före godstrafiken.
Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung
trafik under semesterperioden. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Med anledning av COVID-19 har ett antal rederier redan reducerat sina avgångar på flera destinationer, vilket kan komma att påverka ledtiderna ytterligare under den här perioden.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed heller inte planera för med anledning av COVID-19.
Om du har transporter som inte kan vänta kontakta JATA Cargo
för bästa lösning.Om du har frågor gällande ovan kontakta oss för mer
information.

 

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB