2020-03-25

Till våra kunder på JATA Cargo
Coronavirus (COVID-19)

De senaste veckorna har visat att vi inte kan göra några
förutsägelser om Coronaviruset och dess framfart.
Våra transporter rullar på. Däremot kan och kommer införda
begränsningar och stängningar av gränser samt ökade
restriktioner och tillfälligt nytillkomna rutiner hos våra kunder,
leverantörer och partners att få påverkan genom förlängda
ledtider och ökade kostnader.
Med anledning av Coronavirusets utökade spridning i Italien
kommer tillverkningsindustrin med ett fåtal undantag att stängas
ned den 25/3 16.00. Nedstängningen kommer att pågå till minst
den 3/4. Under denna period kommer det att bli mycket
begränsat med möjligheter för transporter. Last,loss och
ledtider är från och med den 26/3 att ses som preliminära.
JATA Cargo kommer att göra allt vad vi kan för att lösa våra
kunders behov. Vi följer noga utvecklingen och kommer att
uppdatera våra kunder allt eftersom vi får mer information.

Med vänlig hälsning

JATA Cargo AB

AB