Semestertrafik 2021

post-till-img-web

Då närmar vi oss snart semesterperioden. Perioden sträcker sig från vecka 26 till och med vecka 36. Under den här perioden ber vi Er att boka Era transporter med god framförhållning då antalet färjeplatser är begränsade på grund av att rederierna prioriterar persontrafiken före godstrafiken. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik […]

Valuta & Drivmedel Juni 2021

Valutajustering & drivmedel Juni 2021 Land Valuta Drivmedel Baltikum 20,37% 30,52% Belgien 19,52% 30,52% Danmark 14,45% 30,52% Finland 20,37% 30,52% Frankrike 19,52% 30,52% Holland 19,52% 30,52% Irland 0,00% 36,03% Italien 20,83% 30,52% Norge 8,51% 30,52% Polen 10,21% 30,52% Portugal 19,52% 30,52% Schweiz 20,37% 30,52% Spanien 19,52% 30,52% Storbritannien 0,00% 36,03% Tjeckien 20,47% 30,52% Tyskland 19,52% […]