Valutajustering & Drivmedel September 2021

Valuta & Drivmedel September 2021 Land Valuta Drivmedel Baltikum 21,40% 34,72% Belgien 20,45% 34,72% Danmark 15,37% 34,72% Finland 21,40% 34,72% Frankrike 20,45% 34,72% Holland 20,45% 34,72% Irland 0,00% 37,49% Italien 21,84% 34,72% Norge 8,51% 34,72% Polen 10,45% 34,72% Portugal 20,45% 34,72% Schweiz 23,57% 34,72% Spanien 20,45% 34,72% Storbritannien 0,00% 37,49% Tjeckien 21,45% 34,72% Tyskland 20,45% […]

Kapacitetsbrist Storbritannien och Irland

Till våra kunder på JATA Cargo I spåren av både COVID-19 och Brexit med stora förändringar i omvärlden och kanske speciellt i Storbritannien, har vi under en längre period sett att det har blivit svårare att hitta dragbilskapacitet. Det kommer främst från brist av chaufförer. De brittiska myndigheterna har uppskattat att det saknas ca 100 000 […]

Semestertrafik 2021

post-till-img-web

Då närmar vi oss snart semesterperioden. Perioden sträcker sig från vecka 26 till och med vecka 36. Under den här perioden ber vi Er att boka Era transporter med god framförhållning då antalet färjeplatser är begränsade på grund av att rederierna prioriterar persontrafiken före godstrafiken. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik […]