Author: Karin

Det är fortfarande svårt att förutsäga vad som kommer att hända men vi förbereder oss för scenariot att det blir en hård Brexit den 31 oktober där vi av allt att döma kan förvänta oss stora förändringar gällande gränskontroller, tullklareringskrav och operativa processer. JATA Cargo har lång erfarenhet och...