Då närmar vi oss snart semesterperioden. Perioden sträcker sig från vecka 26 till och med vecka 36.

Under den här perioden ber vi Er att boka Era transporter med god framförhållning då antalet färjeplatser är begränsade på grund av att rederierna prioriterar persontrafiken före godstrafiken.

Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden. Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Årets semestertrafik kan också komma att påverkas av att flera länder som har haft hårda restriktioner p.g.a. COVID-19 nu öppnar upp igen, vilket kan göra att efterfrågan på varor och transporter ökar. I kombination med semestertrafiken kan detta skapa kapacitetsbrist med förlängda ledtider som följd.

Vi ber om förståelse för de eventuella inverkningar som vi inte kan förutse och därmed inte heller planera för, inte minst med anledning av COVID-19.

Om du har transporter som inte kan vänta kontakta JATA Cargo för bästa lösning.

Om du har frågor gällande ovan kontakta oss för mer information.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB