COVID-19

2021-03-06 har tyska regeringen infört krav på att alla chaufförer som har befunnit sig i Sverige mer än 72 timmar, eller som förväntas befinna sig i Tyskland mer än 72 timmar efter att ha varit i Sverige, ska kunna visa upp ett negativt COVID-19-test för att få lov att komma in i Tyskland.

Denna nya restriktion påverkar transporterna med både ökade ledtider och eventuella extra kostnader kan tillkomma.

Med vänlig hälsning
JATA Cargo AB